Be curious, be constructive, and be compassionate. The Knowge is Power!

FAYSAL MA KU WADI DOONAA HADALADAN MACAAN MISE WAA INTA AY KU JIRTO MIRQAANKA QAADKU!

%d bloggers like this: